Selecteer een pagina

Erelonen

Op een eerste consultatie zullen de tarieven van ons kantoor toegelicht worden.

Wij hanteren een uurtarief van 135,00 euro / per uur (excl. BTW).

Daarnaast hanteren wij navolgende kosten

* Opening dossier:   75,00 euro
* Brief/fax/e-mail (per pagina): 10,00 euro
* Kopies per pagina: 0,50 euro
* Verplaatsingskosten per km: 0,50 euro
* Gerechtskosten : de reële kostprijs
* Gerechtsdeurwaarderskosten: reële kostprijs
Opgelet : hogervermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW.
Daarnaast behandeld ons kantoor eveneens pro deo dossiers. Wij onderzoeken graag of U hiervoor in aanmerking komt.

Pro deo

Ons kantoor behandelt eveneens pro deo dossiers.
Wij onderzoeken graag of U hiervoor in aanmerking komt.
* Volledige kosteloosheid
Hiervoor kom je in aanmerking indien je:
– alleenstaand bent en een netto-inkomen van maximum 1.026,00/per maand euro hebt.
– gehuwd, samenwonend of alleenstaand met een persoon ten laste bent en (samen) een netto-inkomen hebt van maximum van 1.317,00 euro/per maand
* Gedeeltelijke kosteloosheid 
Hiervoor kom je in aanmerking indien je:
– alleenstaand bent en een netto-inkomen van maximum 1.317,00 euro/per maand hebt
– gehuwd, samenwonend of alleenstaand met een persoon ten laste bent en (samen) een netto-inkomen hebt van maximum van 1.607,00 euro/per maand
Heb je een persoon ten laste, dan worden deze bedragen verhoogd met 188,22 euro per persoon ten laste
Bij gedeeltelijke kosteloosheid betaal je een éénmalige forfaitaire bijdrage van maximaal 150,00 euro.

Personen- en familierecht

 • Huwelijk en samenwonen
 • Relationele en echtelijke moeilijkheden
 • Persoonlijke onderhoudsuitkering voor (ex-)partner/echtgenoot
 • Familiaal vermogensrecht
 • Erfenissen, schenkingen en testamenten
 • Vorderingen met betrekking tot kinderen
 • Vorderingen met betrekking tot de staat van personen
 • Erkenning/ontkenning vaderschap
 • Minderjarigen

Tevens is ons kantoor gespecialiseerd in familiale bemiddeling.

Verkeer, verzekeringen, schade en aansprakelijkheid

 • Schadedossiers
 • Onrechtmatige daad
 • Letselschade
 • Vergoeding zwakke weggebruiker
 • Verkeersrecht
 • Medische aansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Professionele aansprakelijkheid
 • Omvang verzekeringsdekking, subrogatie, verval van dekking, regresvordering
 • Wet op de productaansprakelijkheid

Burgerlijke en handelscontracten

 • Koop- en verkoopcontracten
 • Woninghuur, huur van gemeen recht
 • Pacht
 • Sociale huur
 • Handelshuur en verkoop handelsfonds
 • Distributiecontracten: agentuur, concessie, franchising, commissieovereenkomst
 • Managementcontracten
 • Makelaarscontracten en lastgevingscontracten
 • Leningscontracten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten, overname aandelen en uitsluitingsprocedures
 • Contracten van alle aard

Strafrecht (algemeen)

 • Burgerlijke partijstelling
 • Strafrechtelijke verdediging (ongeacht gerechtelijke instelling)
 • Begeleiding tijdens strafonderzoek

Debiteurenbeheer en incasso

 • Bewarend en uitvoerend beslag
 • Invordering onbetaalde facturen
 • Uitstel van betalingen

Bouwrecht en onroerend goed

 • Bouw- en aannemingskwesties
  • Zichtbare en lichte/verborgen gebreken
  • 10-jarige aansprakelijkheid
  • Voorlopige en definitieve oplevering
  • Minnelijke en gerechtelijke expertises
  • Opstellen aannemingsovereenkomsten
  • Aansprakelijkheidsgeschillen tegen/voor (onder)aannemers/architecten
  • Contractuele wanprestatie van een bouwheer
  • Rechtstreekse vorderingen inzake aannemingen
 • Huur
  • Gemene huur/woninghuur/handelshuur
  • Opstellen en controle van huurovereenkomsten en plaatsbeschrijvingen
  • Adviezen betreffende lopende huurovereenkomsten
  • Contractuele wanprestatie van (ver)huurder
  • Betwistingen inzake uitvoering of beëindiging van een overeenkomst
  • Waarborgregeling
  • Opzeg
 • Zakenrecht
  • Vruchtgebruik
  • Erfdienstbaarheden
  • Opstalrechten
  • Erfpacht
  • Eigendom
   • Opstellen en onderzoek van overeenkomsten tot verwering van eigendom – koop/verkoop, optieovereenkomsten, aankoop- en verkoopbeloftes
   • Opstellen en onderzoek van overeenkomsten tot beheer van onroerend goed – syndicus
   • Burenhinder
   • Veldwetboek
  • Mede-eigendom

Bewindvoeringen

Pro deo dossiers