Selecteer een pagina

Erelonen

Onze erelonen bedragen 135 euro per uur (excl. btw; te bespreken onder bepaalde voorwaarden).

Personen- en familierecht

 • Huwelijk en samenwonen
 • Relationele en echtelijke moeilijkheden
 • Persoonlijke onderhoudsuitkering voor (ex-)partner/echtgenoot
 • Familiaal vermogensrecht
 • Erfenissen, schenkingen en testamenten
 • Vorderingen met betrekking tot kinderen
 • Vorderingen met betrekking tot de staat van personen
 • Erkenning/ontkenning vaderschap
 • Minderjarigen

Verkeer, verzekeringen, schade en aansprakelijkheid

 • Schadedossiers
 • Onrechtmatige daad
 • Letselschade
 • Vergoeding zwakke weggebruiker
 • Verkeersrecht
 • Medische aansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Professionele aansprakelijkheid
 • Omvang verzekeringsdekking, subrogatie, verval van dekking, regresvordering
 • Wet op de productaansprakelijkheid

Burgerlijke en handelscontracten

 • Koop- en verkoopcontracten
 • Woninghuur, huur van gemeen recht
 • Pacht
 • Sociale huur
 • Handelshuur en verkoop handelsfonds
 • Distributiecontracten: agentuur, concessie, franchising, commissieovereenkomst
 • Managementcontracten
 • Makelaarscontracten en lastgevingscontracten
 • Leningscontracten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten, overname aandelen en uitsluitingsprocedures
 • Contracten van alle aard

Strafrecht (algemeen)

 • Burgerlijke partijstelling
 • Strafrechtelijke verdediging (ongeacht gerechtelijke instelling)
 • Begeleiding tijdens strafonderzoek

Debiteurenbeheer en incasso

 • Bewarend en uitvoerend beslag
 • Invordering onbetaalde facturen
 • Uitstel van betalingen

Bouwrecht en onroerend goed

 • Bouw- en aannemingskwesties
  • Zichtbare en lichte/verborgen gebreken
  • 10-jarige aansprakelijkheid
  • Voorlopige en definitieve oplevering
  • Minnelijke en gerechtelijke expertises
  • Opstellen aannemingsovereenkomsten
  • Aansprakelijkheidsgeschillen tegen/voor (onder)aannemers/architecten
  • Contractuele wanprestatie van een bouwheer
  • Rechtstreekse vorderingen tussen bouwheren
 • Huur
  • Gemene huur/woninghuur/handelshuur
  • Opstellen en controle van huurovereenkomsten en plaatsbeschrijvingen
  • Adviezen betreffende lopende huurovereenkomsten
  • Contractuele wanprestatie van (ver)huurder
  • Betwistingen inzake uitvoering of beëindiging van een overeenkomst
  • Waarborgregeling
  • Opzeg
 • Zakenrecht
  • Vruchtgebruik
  • Erfdienstbaarheden
  • Opstalrechten
  • Erfpacht
  • Eigendom
   • Opstellen en onderzoek van overeenkomsten tot verwering van eigendom – koop/verkoop, optieovereenkomsten, aankoop- en verkoopbeloftes
   • Opstellen en onderzoek van overeenkomsten tot beheer van onroerend goed – syndicus
   • Burenhinder
   • Veldwetboek
  • Mede-eigendom

Bewindvoeringen